DISCLAIMER
Deze website www.speelgoeddebetuwe.nl (de “Website”) is eigendom van Speelgoed de Betuwe (hierna te noemen “Speelgoed de Betuwe.nl”), een onderneming met adres Parallelweg 53-A Opheusden. Speelgoed de Betuwe.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52224503.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Speelgoed de Betuwe.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Speelgoed de Betuwe.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.


Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Speelgoed de Betuwe.nl niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Speelgoed de Betuwe.nl.

Aansprakelijkheid
Speelgoed de Betuwe.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Speelgoed de Betuwe.nl tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Speelgoed de Betuwe.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Speelgoed de Betuwe.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Speelgoed de Betuwe.nl niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Speelgoed de Betuwe.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Speelgoed de Betuwe.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speelgoed de Betuwe.nl is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Speelgoed de Betuwe.nl via Info@speelgoeddebetuwe.nl.